Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Disclaimer voor trainyourbrain.tv

Train Your Brain, hierna te noemen Marketing Revolution BV, verleent u hierbij toegang tot trainyourbrain.tv en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Marketing Revolution BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Marketing Revolution BV spant zich in om de inhoud van trainyourbrain.tv zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op trainyourbrain.tv aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marketing Revolution BV.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op trainyourbrain.tv geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Marketing Revolution BV.Voor op trainyourbrain.tv opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Marketing Revolution BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marketing Revolution BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marketing Revolution BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Terug naar Homepage

Brein Webinar!